Paletin ja kulmapäiden nollapisteetPalettikoneistuksen tarkkuus paranee ohjelmallisesti

Työstökeskuksen pyöröpöydällä koneistetaan kappaleeseen usein reikiä vastakkaisilta suunnilta, kappaletta kääntäen. Reikien tulee olla tarkasti samassa keskiössä sekä samansuuntaisia.

Pyöröpöydän keskipiste vaeltelee lämpötilan vaihteluista sekä työstökoneen asetusvirheistä johtuen. Pyöröpöydän keskiövirhe tulee esille myös esim. koneistettaessa korkealla pöydän pinnasta.   Tällöin vastakkaisten reikien keskipisteen toleranssin saavuttaminen on työlästä. Kääntökeskiön tarkastus käsimittavälineillä on hankalaa ja aikaavievää. Kookas työkappale saattaa estää täysin tavanomaisen kääntökeskiön tarkastuksen

Pathtrace Oy on kehittänyt ongelman ratkaisuksi - Pyöröpöydän keskipisteen mittauskierto - nimisen NC-ohjelman. Ohjelma käyttää hyväksi NC-koneen mittapäätä ja vapaasti pyöröpöydälle tai työkappaleeseen sijoitettavaa mittauspalloa. Ohjelma mittaa pyörintäkeskiön virheen kahdelta suunnalta ja laskee näistä tarvittavat virheenkorjaavat kompensaatioarvot.
Kun mittaus tehdään NC-ohjelmalla, mittaustapahtuma on nopea ja luotettava. Mittaus suoritetaan aina tarvittaessa ja nollapistekorjaukset kirjoitetaan suoraan ohjauksen kompensointitaulukkoon. Koneistettaessa pidempää sarjaa, mittaus integroidaan NC-ohjelmaan ja näin jokaiselle kappaleelle saavutetaan tarkka koneistustulos koneistusympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta.

Myös kappaleen läpimenoaika lyhenee, kun käsimittavälineillä tehty mittaus jää pois. Automaattinen mittaus vie koneaikaa korkeintaan vain pari minuuttia.

Ohjelma on jo käytössä muutamassa keskisuuressa koneistamossa Suomessa. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan laaduntuotto on tasaista ohjelman käyttöönoton jälkeen. Ohjelmalla tehty mittaus ja kompensointi tapahtuu aina samalla tavalla, jolloin satunnaiset poikkeamat vähenevät, - kertoo ohjelman kehittänyt Pauli Manninen Pathtrace Oy:stä ja jatkaa - Ohjelman käyttöönotto työstökoneella kestää koulutuksineen vajaan työpäivän. Tämän jälkeen, kone työstää kaikki kääntöä vaativat kappaleet ’mittapään’ tarkkuudella.