This feature is only available through Internet Explorer 4+

Tuotteet ja palvelut

Yhteystiedot, contacts

  Pathtrace Oy
  Luotsitie 8 D 31
  70460 KUOPIO
  Puh: 0400 - 448 361
  etunimi.sukunimi@cam.fi

  Tarkat yhteystiedot täältä.
  Contacts here.

Pathtrace Oy, Suomen vahvimmat 2019

Pathtrace Oy, Suomen vahvimmat 2018

Pathtrace Oy, Suomen vahvimmat 2017

pathtrace-oy-suomenvahvimmat-2016.png
pathtrace-oy-suomenvahvimmat-2015.png

 pathtrace-oy-suomenvahvimmat-2013.png

 pathtrace-oy-suomenvahvimmat-2012.png

  pathtrace-o
y-suomenvahvimmat-2011.png

   pathtrace-oy-suomenvahvimmat.png

   pathtrace-oy-aaa2009.gif
 

Pathtrace Oy on Suomen Yrittäjien jäsenyritys

Pyöröpöydän keskiövirheen kompensointi

Palettikoneistuksen tarkkuus paranee ohjelmallisesti

pathtrace-pyoropoydan-keskiovirheen-kompensointi.png
Vastakkaisten reikien tolerointi vaatii työstöltä tarkkuutta


Työstökeskuksen pyöröpöydällä koneistetaan kappaleeseen usein reikiä vastakkaisilta suunnilta, kappaletta kääntäen. Reikien tulee olla tarkasti samassa keskiössä sekä samansuuntaisia.

Pyöröpöydän keskipiste ”vaeltelee” lämpötilan vaihteluista sekä työstökoneen asetusvirheistä johtuen. Pyöröpöydän keskiövirhe tulee esille myös esim. koneistettaessa korkealla pöydän pinnasta.   Tällöin vastakkaisten reikien keskipisteen toleranssin saavuttaminen on työlästä. Kääntökeskiön tarkastus käsimittavälineillä on hankalaa ja aikaavievää. Kookas työkappale saattaa estää täysin tavanomaisen kääntökeskiön tarkastuksen.
 

pathtrace-pyoropoydan-keskiovirheen-kompensointi-otsikko.png

 
Pathtrace Oy on kehittänyt ongelman ratkaisuksi ”Pyöröpöydän keskipisteen mittauskierto” –nimisen NC-ohjelman. Ohjelma käyttää hyväksi NC-koneen mittapäätä ja vapaasti pyöröpöydälle tai työkappaleeseen sijoitettavaa mittauspalloa. Ohjelma mittaa pyörintäkeskiön virheen kahdelta suunnalta ja laskee näistä tarvittavat virheenkorjaavat kompensaatioarvot.


Kun mittaus tehdään NC-ohjelmalla, mittaustapahtuma on nopea ja luotettava. Mittaus suoritetaan aina tarvittaessa ja nollapistekorjaukset kirjoitetaan suoraan ohjauksen kompensointitaulukkoon. Koneistettaessa pidempää sarjaa, mittaus integroidaan NC-ohjelmaan ja näin jokaiselle kappaleelle saavutetaan tarkka koneistustulos koneistusympäristössä tapahtuvista muutoksista huolimatta.

Myös kappaleen läpimenoaika lyhenee, kun käsimittavälineillä tehty mittaus jää pois. Automaattinen mittaus vie koneaikaa korkeintaan vain pari minuuttia.

Ohjelma on jo käytössä muutamassa keskisuuressa koneistamossa Suomessa. ”Asiakkailta saamamme palautteen mukaan laaduntuotto on tasaista ohjelman käyttöönoton jälkeen. Ohjelmalla tehty mittaus ja kompensointi tapahtuu aina samalla tavalla, jolloin satunnaiset poikkeamat vähenevät”  - kertoo ohjelman kehittänyt Pauli Manninen Pathtrace Oy:stä ja jatkaa ”Ohjelman käyttöönotto työstökoneella kestää koulutuksineen vajaan työpäivän. Tämän jälkeen, kone työstää kaikki kääntöä vaativat kappaleet ’mittapään’ tarkkuudella.”

pathtrace-pyoropoydan-keskiovirheen-kompensointi-mittaus.jpg
Mittaus käynnissä pyöröpöydällä
 
   

Creation date : 2012.05.03 . 16:19
Last update : 2012.05.03 . 16:40
Category : Tuotteet ja palvelut - Muut palvelut